• Slide Background Image

  شکایات

  شهروند گرامی:

  با سلام و احترام؛

  جهت رسیدگی به شکایات در اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فعال گردیده و شما عزیزان می توانید شکایت و انتقاد خود را ارسال نمائید.

  شکایت واصله براساس زمان بندی تعیین شده مورد رسیدگی واقع و نسبت به ثبت پاسخ در سامانه و یا ارسال آن به آدرس ایمیل/ آدرس پستی شما اقدام خواهد گردید

  چنانچه از نحوه ارائه خدمات در سطح کشور در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته

  و شخصاَ ذینفع آن بوده و درخواست رسیدگی دارید می توانید شکایت خود را با توجه به رعایت نکات زیر ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

  شرایط کارگاه و ثبت شکایت:

  توجـــه مهم!

  درج شماره تلفن همراه وکد ملی شاکی برای احراز هویت، رسیدگی و ارائه پاسخ مناسب ضروری می باشد.

  در صورت نیاز می توانید در ساعات اداری با شماره های مندرج در سامانه

  تماس حاصل فرمایید.

  ادرس پست الكترونيكي جهت ارسال شكايت مي باشد