1-به آگاهی می رساند میزان منابع ذیل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 18000 میلیارد تومان می باشد، که به میزان 18000 میلیارد تومان طرح تصویب و به بانک ها معرفی گردید. بنابراین ظرفیت جدیدی برای تصویب طرح وجود ندارد.

2-ثبت نام در این سایت هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند. ثبت نام در این سامانه و بررسی طرح توسط سازمان های ذیربط به منزله پرداخت و تایید تسهیلات نمی باشد و چنانچه در حین انجام مراحل بررسی طرح، اعتبار تسهیلات موصوف به اتمام برسد و متقاضی در این بین برای اخذ مجوز ها و مدارک مورد نیاز طرح هزینه ای را متحمل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه برعهده نمی گیرد و تمامی مسئولیت متوجه خود متقاضی می باشد.

3-مطالعه دقیق قوانین و مقررات تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری از الزامات اصلی ثبت نام در سامانه می باشد و عدم آگاهی از قوانین، مقررات و بخشنامه ها و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم آگاهی برعهده شخص متقاضی می باشد.

4-اينجانب متعهد مي شوم در صورت دريافت تسيهلات اشتغال زايي نسبت به بيمه نمودن خويش و افراد تحت پوشش در يكي از بيمه هاي اجتماعي ( بيمه تامين اجتماعي ، بيمه عشاير و روستايي ) اقدام نمايم.

کلیه خدمات این سامانه رایگان است